Om oss

Skrotbilar och reservdelar

Skrotabilen.nu är en del av Skrotfrag AB. Vi tar emot, demonterar och slutskrotar alla slags fordon upp till 3 500 kg (personbilar, skåpbilar, lätta lastbilar, husvagnar, bilsläp, EU-mopeder, mopedbilar, motorcyklar, fyrhjulingar, snöskotrar). Vi har försäljning av begagnade reservdelar från vår självplockningsgård

Sollentuna Bildemontering

Våra värderingar

På Skrotfrag arbetar vi effektivt och hållbart samt har en lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom branschen. Vi utvecklar det som behövs för att våra medarbetare skall må bra och prestera med balans. Dessutom tar vi ansvar för att våra affärer följer det reglemente som finns och håller en ekonomi i balans, för att både kunder och medarbetare skall känna sig trygga i att vi bedriver ett hållbart och trovärdigt företagande. På Skrotfrag skall det helt enkelt vara lätt att göra rätt och vi skall göra varandra bra.

Miljö & Kvalitet

Våra gemensamma resurser är under press från en ständigt ökande och mer köpkraftig världsbefolkning. En övergång till en cirkulär ekonomi krävs för att spara på resurserna och minska på klimatförändringar för kommande generationer. I en cirkulär ekonomi återanvänds och återvinns så mycket som möjligt – om och om igen. Då metaller lämpar sig särskilt väl för detta är Skrotfrag en självklar och bestående del av den cirkulära ekonomin.

Skrotfragkoncernen strävar efter att vara ett miljövänligt företag inom återvinningsbranschen. Vi har tagit fram en miljöpolicy som leder oss i såväl det dagliga som det strategiska arbetet. Utifrån denna driver vi det miljöförbättrande arbetet framåt och tar ständigt nya spännande kliv. För att följa upp och ytterligare intensifiera detta arbete så är våra fragmenteringssanläggningar certifierade enligt ISO 14001.